การนำกลยุทธ์ Cloud Computing มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ SME

การนำกลยุทธ์ Cloud Computing มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ SME

การนำกลยุทธ์ Cloud Computing มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ SME นอกจากจะช่วยเพิ่มการเข้าถึง เพิ่มความเร็ว และลดค่าใช้จ่ายด้านไอที ยังสามารถช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากคลาวด์ โซลูชั่นใช้การลงทุนต่ำ ผู้ประกอบการสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเลือกใช้งาน Cloud Computing แล้ว มุมมองที่เป็นจริงของการใช้ประโยชน์จากคลาวด์ โซลูชั่นก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน เนื่องจากอาจมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ นี่คือเคล็ดลับบางส่วนที่ SME นำมาใช้หากมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น

1. Cloud Support คือสิ่งจำเป็น

ธุรกิจ SME ที่ใช้คลาวด์มักประสบปัญหาด้านการจัดการและขาดการสนับสนุน ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากที่เลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการคลาวด์มากกว่าการจัดการดูแลด้วยตัวเอง เพราะ ธุรกิจ SME อาจขาดแคลนความรู้เฉพาะจุด รวมทั้งกำลังคนและทักษะที่จำเป็นในการดูแลจัดการคลาวด์โดยเฉพาะ

ดังนั้น SME จึงควรเลือกผู้จำหน่ายที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้อง มีความรู้พื้นฐาน และมีความสามารถในการให้ความสนับสนุนอย่างเหมาะสม ควรแน่ใจว่าการบริการที่ตนได้รับนั้นมีความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถดำเนินงานธุรกิจหลักไปได้อย่างลื่นไหล โดยไม่ต้องกังวลถึงการทำงานของคลาวด์ในแต่ละวัน

นอกเหนือจากนั้น ควรพิจารณาข้อตกลงการให้บริการ (SLA) กับผู้ให้บริการคลาวด์อย่างละเอียด เพื่อให้ครอบคลุมกรณีฉุกเฉินหรือปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อสร้างความสบายใจ และความรู้สึกปลอดภัยในการลงทุน

2. ดูว่าธุรกิจต้องการสมรรถนะในการรองรับการทำงานเท่าไหร่

ไม่ว่าจะเป็นความต้องการขององค์กรในการทำเว็บไซต์ หรือบริหารจัดการแคมเปญการตลาดออนไลน์ ธุรกิจ SME บางแห่งอาจตัดสินใจผิดพลาดใช้วิธีการเพื่อผลลัพธ์ระยะสั้น และมุ่งเน้นไปที่ความต้องการในปัจจุบันมากกว่าการมองถึงอนาคตระยะยาว เนื่องจากการขาดความรู้หรือขาดแคลนเงินทุน ผู้ประกอบธุรกิจอาจรู้สึกว่าบางทีสมรรถภาพการทำงานของคลาวด์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อมีการเข้าถึงระบบคลาวด์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ช้า

อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ โดยการพิจารณาเบื้องต้นถึงแนวโน้มของช่วงเวลาที่จะมีดีมานด์การใช้งานสูงที่สุด โดยพิจารณาอย่างรอบคอบถึง โฮสติ้ง โซลูชั่นที่แตกต่างกันไปตามแต่กรณี

อีกทางเลือกหนึ่งที่ธุรกิจสามารถพิจารณาเลือกใช้ในเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นกับคลาวด์ อินเตอร์เน็ต หรือความสามารถของคลาวด์ คือการเปลี่ยนไปใช้ไฮบริด คลาวด์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบรวมสมรรถนะการทำงานในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ เข้ากับคลาวด์ คอมพิวติ้ง ในราคาที่คุ้มค่า

ไฮบริด คลาวด์สามารถช่วยให้ธุรกิจต่างๆสามารถเพิ่มความจุได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ธุรกิจอยู่ในช่วงยุ่งวุ่นวาย และสามารถลดปริมาณความจุลงได้หากศูนย์สั่งการไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนั้น

ทางเลือกนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีได้มาก เนื่องจากธุรกิจ SME จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจำนวนการบริการที่ตนเองใช้ไปเท่านั้น

3. เสริมความแข็งแกร่งให้กับแผนด้านความปลอดภัยของระบบคลาวด์ภายในองค์กร

ด้วยการขาดแคลนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคลาวด์และความเสี่ยง ธุรกิจ SME จำนวนมากจึงมักคิดไปเองว่าความปลอดภัยอาจไม่ใช่ปัญหาหลักสำหรับพวกเขามากเท่ากับบรรดาองค์กรใหญ่และบริษัทข้ามชาติต่างๆ ซึ่งล้วนมีข้อมูลด้านการปฏิบัติการที่สำคัญและแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการดำเนินงานอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าคลาวด์ คอมพิวติ้งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าธุรกิจ SMEควรมองข้ามความจำเป็นเรื่องความปลอดภัยไปง่ายๆ

ธุรกิจ SME ต้องคำนึงว่า เซิร์ฟเวอร์ทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นประเภทที่ติดตั้งภายในองค์กรหรือที่อยู่บนคลาวด์ ล้วนมีความอ่อนไหวและอาจถูกโจมตีได้จากหลากแหล่งที่มา ความไม่มั่นใจในคลาวด์ โซลูชั่นนั้น อาจเกิดจากความเข้าใจผิดว่าจะปลอดภัยมากกว่าหากเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในภายในองค์กรเอง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจะต้องปกป้ององค์กรของตนเองผ่านคลาวด์ พร้อมมีการวางแผนที่ดีและระมัดระวัง ไม่ว่าพวกเขาจะดูแลรักษาบริการคลาวด์ด้วยตนเองหรือจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาช่วยจัดการให้ก็ตาม

One comment on “การนำกลยุทธ์ Cloud Computing มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ SME

Comments are closed.